sobota, 13 lipca 2013

Biecz - Cmentarz wojenny Nr 106

Cmentarz otacza kamienny murek, w którego ciągu znajduje się kamienny krzyż...

W Bieczu odnaleźć możemy kilka cmentarzy będących pozostałością po działaniach z okresu I Wojny Światowej. Jedno takie żołnierskie miejsce pochówku lokalizowane jest w Bieczu, przy ulicy Bochniewicza, naprzeciwko średniowiecznego gotyckiego kościoła farnego. Spoczywa na nim łącznie 386 ciał z I wojny światowej (207 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 177 żołnierzy rosyjskich). Cmentarz projektowany był przez Hansa Mayra.
Cmentarz otacza kamienny murek, w którego ciągu znajduje się kamienny krzyż i ozdobna kamienna brama. Cmentarz podzielony jest na trzy tarasy z polami grobowymi. Zdewastowany jeszcze kilka lat temu cmentarz poddano generalnemu remontowi w 2002. Na grobach znajdują się typowe dla projektów Mayra żeliwne krzyże z miejscem na tabliczkę na skrzyżowaniu ramion.

 Źródło: Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne, tom I. Beskid niski i Pogórze, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa - Pruszków 1995Cmentarz podzielony jest na trzy tarasy z polami grobowymi...

Cmentarz otacza kamienny murek, w którego ciągu znajduje się ozdobna kamienna brama...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...