sobota, 6 lipca 2013

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przeświętej Bogurodzicy w Bałuciance

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przeświętej Bogurodzicy po remoncie


Bałucianka założona została w 1470 r. na prawie wołoskim w dobrach Andrzeja Sienieńskiego a potem jego syna Wiktoryna Sienieńskiego (ok. 1463-1530), dworzanina królewskiego (1494), kasztelana małogoskiego (1515), starosty chełmskiego, dziedzica Rymanowa. Później należała do dalszych potomków. Właścicielem dóbr rymanowskich w XIX w. był Stanisław Antoni Potocki i jego żona Anna Potocka z Działyńskich. W 1878 r. otworzyli w Rymanowie z własnych środków „szkółkę", mającą na celu nauczanie stolarstwa i rzeźbiarstwa, które uprawiają i dzisiaj mieszkańcy Bałucianki.
W dolnej części wsi istniała olejarnia, produkująca znany w całej okolicy olej. Wieś znana była z wyrobu drewnianych figur. Tradycje rzeźbiarskie utrzymały się we wsi do dziś.

W miejscowości znajduje się drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przeświętej Bogurodzicy, wzniesiona prawdopodobnie w XVII w., obecnie filialny kościół rzymskokatolicki. W latach 1820 i 1899 przebudowana i remontowana. Jedna z dwóch zachowanych cerkwi prezentujących typ budowli sakralnej charakterystyczny dla obszaru środkowej i wschodniej Łemkowszczyzny, gdzie upowszechniło się stosowanie wielopolowych sklepień zrębowych.

Źródło: WikipediaRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...