czwartek, 11 lipca 2013

Desznica - Cmentarz Wojenny Nr 7

Fotografia archiwalna przedstawiająca stan cmentarza z 2005 roku


Na terenie wsi Desznica (powiat jasielski, gmina Nowy Żmigród) odnaleźć możemy zabytkowy cmentarz wojenny zbudowany w 1915 roku, na którym pochowanych jest prawdopodobnie 73 żołnierzy poległych w podczas walk w ramach Operacji Gorlickiej. Na cmentarzu znajdują się groby:
  • Niemców z 13, 27, 47, i 96 pułku piechoty
  • Rosjan
Razem znajduje się tu 35 mogił pojedynczych oraz 3 mogiły zbiorowe. Cmentarz został zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča oraz Adolfa Kašpara, przylega do cerkwi pod wezwaniem św. Dymitra i jest obecnie w bardzo dobrym stanie. Ma kształt prostokąta o powierzchni o.k. 400 m². W latach 2007 - 2010 cmentarz został częściowo zrekonstruowany. Renowacja nekropolii, która jest jednym z licznych śladów wojennej zawieruchy w Beskidzie Niskim, kosztowała ponad 335 tysięcy złotych, z czego 23 tysiące to wkład własny samorządu gminnego. Pozostałe środki pochodziły z dotacji przyznanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie (182 tysiące złotych) oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (130 tysięcy złotych). Zbudowano nowe ogrodzenie (zgodnie z oryginalnym projektem), uporządkowano teren. Po obu stronach na pylonach umieszczono tablice z inskrypcją w języku niemieckim, które w wolnym tłumaczeniu brzmią:

Wdzięczność narodu zdobi grób jego zwycięskich synów,
Siła wzmocni naród w wieńcu sławy.
Tu broń wypadła wam z ręki,
Wasi bracia zostali zwycięzcami.
Spokojnie uścisnęła was śmierć w poświęconym miejscu. Źródło: Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne, tom I. Beskid niski i Pogórze, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa - Pruszków 1995

Fotografia archiwalna przedstawiająca stan cmentarza z 2005 roku

Fotografia archiwalna przedstawiająca stan cmentarza z 2005 roku


Fotografia archiwalna przedstawiająca stan cmentarza z 2005 roku

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...