poniedziałek, 15 lipca 2013

Smerekowiec - Cmentarz wojenny nr 56

Cmentarz otoczony jest kamiennym murem i ma kształt owalu


Cmentarz wojenny nr 56 - Smerekowiec – cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča znajdujący się we wsi Smerekowiec w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie.Krzyże na grobach mają kształt podobny do oryginalnych...

Cmentarz położony jest przy drodze Bieniówka - Smerekowiec, przed dojazdem do Smerekowca usytuowany jest z prawej strony drogi. Cmentarz sąsiaduje z cmentarzem parafialnym. Zajmuje powierzchnię około 170 m². Otoczony jest kamiennym murem, ma kształt owalu wychodzącego na niewielką dolinkę. Po remoncie dokonanym w 2004 roku krzyże na grobach mają kształt podobny do oryginalnych. Na większości z nich znajdują się emaliowane tabliczki z nazwiskami pochowanych i ich przynależności do jednostek.
Na cmentarzu jest pochowanych 23 żołnierzy w trzech grobach zbiorowych oraz 11 pojedynczych poległych w okresie styczeń-kwiecień 1915 roku:

  •     1 Rosjanin,
  •     22 Austriaków

Na terenie cmentarza na cokole centralnego krzyży, umieszczona została inskrypcja w języku niemieckim, której wolne tłumaczenie brzmi:

Byliśmy oddechem milionów,
którzy uratowali ojczyznę.

Źródło: Duda O., Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa, 1995.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...