środa, 21 sierpnia 2013

Cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Onufrego w Wisłoku Wielkim

Na babińcu, niewyodrębnionym w bryle, nabudowano niewielką wieżyczkę.

Na północnym krańcu wsi znajduje się na niewielkim wzgórzu dawna dolnowisłocka parafialna cerkiew greckokatolicka p/w św. Onufrego. Została ona zbudowana w latach 1850-1854. Jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrembowej. Dach jest jednokalenicowy. Na babińcu, niewyodrębnionym w bryle, nabudowano niewielką wieżyczkę. Nie jest to rozwiązanie częste choć występuje czasem, zwłaszcza w dolinie Osławy i Osławicy. Przy części ołtarzowej zbudowano od południa składzik, z drugiej strony zakrystię. We wnętrzu cerkwii zachował się architektoniczny ikonostas z ornamentami neorokokowymi.
Przed cerkwią stoi współczesna z nią, murowana dzwonnica bramna. Obecnie cerkiew pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Źródło: Grzesiuk W., Traczyk T., Beskid Niski Przewodnik Krajoznaczy. Od Komańczy do Bartnego, Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa 1992
 
  
Przed cerkwią stoi współczesna z nią, murowana dzwonnica bramna.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...