piątek, 9 sierpnia 2013

Czarne - Cmentarz wojenny nr 53

Na cmentarzu jest pochowanych 377 żołnierzy w czterech grobach zbiorowych.

Cmentarz wojenny nr 53 w Czarnem – cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča znajdujący się we wsi Czarne w w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa. Położony jest przy drodze do Krzywej, ok. 1km od Wisłoki, po zachodniej stronie dawnego cmentarza przycerkiewnego, oddzielony od drogi ogrodzeniem krytym gontem. Zajmuje powierzchnię około 660 m². Obecnie cmentarz pomimo renowacji ponownie niszczeje i jest profanowany przez pasące się w pobliżu bydło.
Na cmentarzu jest pochowanych 377 żołnierzy w czterech grobach zbiorowych oraz 10 pojedynczych poległych w styczniu 1915 roku:

  • 316 Rosjan m.in. z 193 Rymnickiego Pułku Piechoty
  • 61 Austriaków m.in. z 87 IR

Zajmuje powierzchnię około 660 m².

Na terenie cmentarza na cokole jednego z krzyży, umieszczona została oryginalna tablica kamienna z inskrypcją w języku niemieckim:


WIR WAREN FRAUCHT NUN SIND WIR
SAAT GEWORDEN
ZU TAUSEND FALTIGEM BLUHNI

co w wolnym tłumaczeniu brzmi:   

BYLIŚMY OWOCEM
STALIŚMY SIĘ NASIENIEM
KTÓRE WYDA TYSIĘCZNY PLON     

Źródło: Duda O., Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej,. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1995.


 

Cmrntarz oddzielony od drogi ogrodzeniem krytym gontem.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...