poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Nowy Żmigród - Cmentarz wojenny nr 8

Cmentarz wojenny nr 8 w Nowym Żmigrodzie zaprojektowany został przez Dušana Jurkoviča, w formie sporego prostokąta otoczonego kamienno-drewnianym płotem. Na środku cmentarza znajduje się kamienny pomnik, będący cechą charakterystyczną tego cmentarza, w formie pięciu kolumn na wspólnym kwadratowym postumencie z kapitelami z motywami roślinnymi. Jego powierzchnia wynosi 1650 m².

Znajduje się na nim 157 grobów pojedynczych oraz 27 grobów zbiorowych. Bardzo rzadkim przypadkiem na cmentarzach z tego okresu jest znajomość nazwisk i przynależności pułkowej żołnierzy rosyjskich.

Na cmentarzu w Żmigrodzie na 149 pochowanych żołnierzy carskich znane są nazwiska około 50. Spośród grobów wyróżnia się grób kapitana Franza Dobnika z płytą z piaskowca.

Na cmentarzu pochowanych jest 214 żołnierzy poległych w listopadzie i grudniu 1914 roku oraz w maju 1915 roku.
  • 58 Austriaków z 97 Pułku Piechoty z Belovar, 47 Pułku Piechoty z Maribor, 96 Pułk Piechoty z Peterovaradine, 27 Pułk Piechoty, 96 Pułk Piechoty 2 i 3 Batalion Strzelców Polowych
  • 7 Niemców z 77 i 46 Pruskiego Pułku Piechoty, 3 i 13 bawarskiego pułku piechoty
  • 149 Rosjan z 32 (32-й пехотный Кременчугский полк), 189 (189-й пехотный Измаильский полк), 190 (190-й пехотный Очаковский полк), 192 (192-й пехотный Рымникский полк), 195 (195-й пехотный Оровайский полк) i 196 (196-й пехотный Инсарский полк) pułku piechoty.


Na cmentarzu pochowano także poległego 11 lutego 1920 roku polskiego rekruta Jana Drozdowicza z 16 pp W.P.. Znajduje się tu także grób Marii Skołudy rozstrzelanej w 1945 roku. Podobno spoczywa tu austriacki żołnierz, który z wieży kościoła kierował ogniem artylerii. Został dostrzeżony przez patrol kozaków i zrzucony na bruk pod wieżą. Inny przekaz mówi, że pochowany na cmentarzu kapitan Dobnik został zastrzelony przez własnego żołnierza, gdy przebrany w prześcieradło udawał ducha, chcąc sprawdzić czujność warty.

Źródło: Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne, tom I. Beskid niski i Pogórze, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa - Pruszków 1995


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...