niedziela, 25 sierpnia 2013

Ropica Górna - cmentarz wojenny nr 67

Cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni około 400 m².

Cmentarz wojenny nr 67 w Ropicy Górnej został zaprojektowany przez Hansa Mayra. Położony jest w części wsi zwanej kiedyś Ropicą Ruską. Znajduje się on u podnóża wzgórza Kornuta, na łące około 100 metrów od drogi Bartne-Ropica Górna. Cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni około 400 m². Otoczony jest z 4 stron ogrodzeniem z ociosanego kamienia. W środku ogrodzenia, od strony północnej, znajduje się drewniana bramka wejściowa. Groby są oznaczone nagrobkami w formie żeliwnych krzyży z datą 1915 na betonowych podestach. W centralnej części znajduje się betonowy krzyż postawiony na kamiennym cokole wykonanym z tego samego kamienia co ogrodzenie.
Na cmentarzu jest pochowanych 83 żołnierzy w 7 grobach zbiorowych oraz 2 pojedynczych poległych 2 maja 1915 roku obywateli Austro-Węgier wszystkich z 28 Pułk Piechoty k.k. Landwehry w zdecydowanej większości narodowości czeskiej. Nazwiska wszystkich pochowanych są znane. Według lokalnej tradycji są tu pochowani żołnierze, którzy zamarzli na śmierć w okopach podczas zimy 1914 roku. W końcu XX wieku rodzina jednego z pochowanych Josefa Prochazka (9.7.1882 - 2.5.1915) postawiła na cmentarzu nagrobek z oryginalnym krzyżem nakrytym mosiężną czapką.

Źródło:

  • Duda O., Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1995,
  • Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne, tom I. Beskid Niski i Pogórze, Rewasz, Warszawa 1995,

Cmentarz położony jest u podnóża wzgórza Kornuta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...