wtorek, 15 października 2013

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Wołowcu


Cerkiew w Wołowcu pochodzi z XVIII w. Została wzniesiona jako świątynia parafii greckokatolickiej. W 1927, gdy większość mieszkańców Wołowca przeszła do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w czasie tzw. schizmy tylawskiej, cerkiew pozostała w rękach greckokatolickiej mniejszości. Po Akcji Wisła obiekt został zaadaptowany na owczarnię i oborę. Miejscowy PGR zgodził się jednak oddać budynek grupie prawosławnych Łemków, którzy wrócili do Wołowca po 1958. Remont obiektu został przeprowadzony w 1964, kiedy to całkowicie rozebrano zniszczone prezbiterium, zastępując je nowym cztery lata później.

niedziela, 13 października 2013

Cerkiew św. Jana Złotoustego w Polanach

Cerkiew św. Jana Złotoustego w Polanach zbudowana w 1914 na planie krzyża greckiego z dużą centralną kopułą, w dużej mierze dzięki wsparciu łemkowskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Została zbudowana w miejscu starszej drewnianej cerkwi (odnotowanej już w 1826), która już w roku 1899 była opisana jako bardzo stara i w bardzo złej kondycji. W 1927, podczas schizmy tylawskiej, około połowy parafii greckokatolickiej przeszło na prawosławie. W 1934 parafia została włączona do Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny.
Po wojnie greckokatolickich parafian wysiedlono, a cerkiew zamieniono na magazyn. W 1956 część wysiedlonych powróciła, i wskutek ich starań 24 lutego 1966 władze przekazały im ruiny cerkwi, którą remontowano do 1971. Dnia 28 listopada 1971 rzymskokatolicy z Polan i okolicznych wsi rozbijając zamki i wyrąbując drzwi od zakrystii wdarli się do cerkwi i zawładnęli nią. Rozpoczęła się seria walk o cerkiew najpierw na miejscu, a potem w sądzie. Spory trwały do listopada 1992, od kiedy to cerkiew jest współużytkowana przez grekokatolików i rzymskich katolików, a wyznawcy prawosławia korzystają z cerkwi w innych miejscowościach.

Źródło: Wikipedia

środa, 9 października 2013

Słonny

W drodze na Słonny - widok na Bieszczady.

Słonny to szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony w głównym grzbiecie Gór Słonnych o wysokości 668 m n.p.m. Jego stoki opadają: na południowy zachód - ku dolinie Sanu i wsi Monasterzec, zaś na północy wschód - ku dolinie potoku Borsukowiec i wsi Rakowa. Szczyt Słonnego jest zalesiony, przez co nie przedstawia walorów widokowych.

Źródło: Wikipedia

sobota, 5 października 2013

Franków


Franków to wzgórze na północnym skraju Beskidu Niskiego, najwyższy szczyt w grupie wzgórz zwanej Górami Iwelskimi. Wyniosłe, rozłożyste wzgórze, w partiach szczytowych zupełnie bezleśne, daje wgląd na znajdującą się w odległości niespełna 3,5 km na wschód od niego dość szeroką dolinę Jasiołki, którą biegnie ważna droga z Krosna przez Duklę w kierunku Przełęczy Dukielskiej oraz na szerokie obniżenie, oddzielające Góry Iwelskie od właściwego zrębu Beskidu Niskiego, którym z kolei dochodzi do Dukli z zachodu droga z Nowego Żmigrodu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...