środa, 30 kwietnia 2014

Cerkiew p.w. Zmartwychwstania Chrystusa w Zwierzyniu


Tuż za mostem na Sanie zachowała się murowana cerkiew filialna greckokatolicka p.w. Zmartwychwstania Chrystusa z lat 1750 - 1799 (w chwili obecnej kościół rzymskokatolicki). Murowana z kamienia i otynkowana cerkiew jest budowlą trójdzielną i orientowaną, otoczoną starym kamiennym murkiem ułożonym z kamienia rzecznego z Sanu otaczającym cały plac cerkiewny. W jej wnętrzu znajduje się zabytkowy kielich gładki z sześciolistną stopą z 1840 r. fundacji Jana Chryzostona Kossaka, proboszcza w Rudence.

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Cerkiew pw. św. Jerzego w Myczkowcach

Podczas trwania II wojny światowej wojsko radzieckie zrobiło w niej kino

Murowana greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Jerzego w Myczkowcach zbudowana została w latach 1910-12 w ukraińskim stylu narodowym. Konsekrowano ją w roku 1913. Jako cerkiew funkcjonowała do roku 1939, była cerkwią dojazdową parafii w Bóbrce. Podczas trwania II wojny światowej wojsko radzieckie zrobiło w niej kino. Po wojnie zamieniono ją na magazyn zbożowy pobliskiej spółdzielni produkcyjnej. Po likwidacji magazynu, co stało się w roku 1956, cerkiew odremontowano i od 1957 obiekt służył jako filialny kościół rzymskokatolicki parafii w Uhercach.

sobota, 26 kwietnia 2014

Myczkowce


Myczkowce są jedną z najstarszych wsi w Bieszczadach, powstały jeszcze za czasów książąt ruskich u stóp grodziska leżącego w pętli Sanu. Nazwa pochodzi od imienia Myczko czyli Mikołaj. W pierwszych latach XV w. Myczkowce weszły w skład sobieńskich dóbr Kmitów. Na początku XV w. wieś lokowano ponownie na prawie wołoskim. W 1530 r. istniała tu już cerkiew parafialna.

czwartek, 24 kwietnia 2014

Zwierzyń


Zwierzyń lokowano przed 1580 r. na terenie dóbr Kmitów. Według etymologów nazwa wsi pochodzi od słowa zdwig (trzęsawisko), jednak miejscowa tradycja tłumaczy ją zupełnie inaczej. Otóż istniał kiedyś monaster, w którym zamierzano wznieść cerkiew, ale kamienie zworzone na budowę były nocą zabierane przez jakichś świętych. Uznano to za znak boży i wykopanow w tym miejscu studnię, z której pewna niewiasta wydobyła krzyż. Na pamiątkę niezwykłego wydarzenia wieś nazwano "Zwizenye"od słów "Wozdwyżenje Czestnoho Chresta".

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...