wtorek, 12 sierpnia 2014

Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii w Łopience


Cerkiew w Łopience jest świątynią orientowaną, trójdzielną. W trakcie prowadzonych prac remontowych odkryto, że ściany babińca są cieńsze i wzniesione na lichszych fundamentach, co wskazywałoby na to, że został dobudowany do stojącej już cerkwi. W cerkwi znajdują się trzy krypty - dwie pod nawą, jedna pod prezbiterium.

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Jasło - Cmentarz wojenny nr 23

Cmentarz wojenny nr 23 w Jaśle zaprojektowany został przez Johanna Jägera i był założony na nowym cmentarzu parafialnym w Jaśle przy ul. Zielonej. Został on częściowo zlikwidowany przez Niemców w czasie okupacji, a później zajęty przez pochówki cywilne.
Z całego cmentarza pozostał tylko pomnik (w kształcie krzyża) z pamiątkową tablicą w języku polskim i niemieckim oraz charakterystyczny drewniany krzyż z metalową koroną cierniową.

Oryginalnie znajdowało się na nim 21 grobów pojedynczych oraz 84 mogiły zbiorowe. Pochowano w nich 1600 żołnierzy poległych w pierwszych dniach maja 1915 roku oraz żołnierzy rosyjskich, którzy w dużej części zmarli w znajdującym się w okolicy szpitalu wojennym

Na ścianie cmentarnej kaplicy przedpogrzebowej tablica informująca o wybudowaniu w rejonie Jasła 42 cmenarzy wojennych

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...