poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Jasło - Cmentarz wojenny nr 23

Cmentarz wojenny nr 23 w Jaśle zaprojektowany został przez Johanna Jägera i był założony na nowym cmentarzu parafialnym w Jaśle przy ul. Zielonej. Został on częściowo zlikwidowany przez Niemców w czasie okupacji, a później zajęty przez pochówki cywilne.
Z całego cmentarza pozostał tylko pomnik (w kształcie krzyża) z pamiątkową tablicą w języku polskim i niemieckim oraz charakterystyczny drewniany krzyż z metalową koroną cierniową.

Oryginalnie znajdowało się na nim 21 grobów pojedynczych oraz 84 mogiły zbiorowe. Pochowano w nich 1600 żołnierzy poległych w pierwszych dniach maja 1915 roku oraz żołnierzy rosyjskich, którzy w dużej części zmarli w znajdującym się w okolicy szpitalu wojennym

Na ścianie cmentarnej kaplicy przedpogrzebowej tablica informująca o wybudowaniu w rejonie Jasła 42 cmenarzy wojennych


Na cmentarzu zostali pochowani:
  • 1586 Rosjan z 5 Kałużski Pułk Piechoty, 17 Archangielski Pułk Piechoty, 18 Wołogodzki Pułk Piechoty,22 Niżegorodzki Pułk Piechoty, 25 Smoleński Pułk Piechoty, 34 Sjewski Pułk Piechoty, 35 Briański Pułk Piechoty, 57 Modliński Pułk Piechoty, 97 Liwoński Pułk Piechoty, 109 Wołżski Pułk Piechoty, 122 Tambowski Pułk Piechoty, 124 Woroneski Pułk Piechoty, 175 Baturyński Pułk Piechoty, 185 Baszkadyklarski Pułk Piechoty, 188 Karski Pułk Piechoty, 190 Oczakowski Pułk Piechoty, 192 Rymnicki Pułk Piechoty, 193 Swijażski Pułk Piechoty, 196 Iskarski Pułk Piechoty, 241 Siedlecki Pułk Piechoty, 243 Chełmski Pułk Piechoty, 244 Krasnostawski Pułk Piechoty, 287 Tarusski Pułk Piechoty,
  • 11 Austriaków m.in. z 37 IR, 49 IR, 57 IR, 57 IR, 3 HIR, 7 HIR
  • 3 Niemców m.in. z 77 Pułk Piechoty (2 Hanowerski), 4 Pułk Grenadierów Gwardii im. Królowej Augusty.
Źródło:
Duda O., Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1995.
Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne, tom I. Beskid niski i Pogórze, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa - Pruszków 1995 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...