środa, 3 września 2014

Jasło - Cmentarz wojenny nr 24


Cmentarz  wojenny nr 24 w Jaśle znajdował się na cmentarzu żydowskim na przedmieściu Sobniów. Projektantem kwatery był  Johan Jäger. Prawdopodobnie pochowanych było na nim 11 żołnierzy wyznania mojżeszowego w tym:
  • 5 Rosjan
  • 6 Austriaków
Podczas okupacji cmentarz został zniszczony przez hitlerowców a żołnierskich mogił nigdy nie odnaleziono.


Źródło:
Duda O., Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1995.
Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne, tom I. Beskid niski i Pogórze, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa - Pruszków 1995 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...