niedziela, 8 listopada 2015

Konieczna - Cmentarz wojenny nr 46


Cmentarz wojenny nr 46, Konieczna-Beskidek, to austriacki cmentarz z I wojny światowej. Nekropolia położona jest w Beskidzie Niskim na południowy zachód od wsi Konieczna, w partii szczytowej wzniesienia Beskidek po jego północno wschodniej stronie.

sobota, 31 października 2015

Cerkiew św. Łukasza Apostoła w Kunkowej


Cerkiew pod wezwaniem św. Łukasza w Kunkowej to dawna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w II połowie XIX wieku (prawdopodobnie ok. 1868). Świątynia jest charakterystyczna dla zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Posiada konstrukcję zrębową a dolne części połaci dachowych załamane są uskokami. Ściany zewnętrzne pokryte są gontem. Zarówno hełm wieży jak i dachy zakończone wieżyczkami posiadają ślepe latarnie zwieńczone kutymi, żelaznymi krzyżami.

sobota, 24 października 2015

Konieczna - Cmentarz wojenny nr 47


Cmentarz wojenny nr 47 w Koniecznej to austriacki cmentarz z I wojny światowej. Podczas majowych walk 1915 r. w wiosce tej stacjonował sztab 49 rosyjskiej, dywizji piechoty, której pododdziały w różnych okresach broniły odcinka od Zborowa do Gładyszowa.

poniedziałek, 19 października 2015

Cerkiew św. Łukasza w Leszczynach


Pierwsza cerkiew w Leszczynach została zbudowana w 1613. Obecny budynek powstał jednak znacznie później – w 1835. W 1909 została ona wyremontowana, zaś dach pokryty blachą. Po Akcji „Wisła” budynek zaadaptowano na kościół rzymskokatolicki. W 1968, po powrocie części wysiedlonych Łemków, została przekazana w użytkowanie Kościołowi Prawosławnemu.

niedziela, 11 października 2015

Posada Jaśliska


Słowo "posada" tłumaczyć można jako przedmieście. Tym właśnie była dla Jaślisk ta wioska, położona nad Jasiołką, u ujścia potoku Bełcza. W roku 1589 wzmiankowano ją jako Przedmieście Jaśliskie jednakże historia tej osady jest znacznie dłuższa i być może starsza od samych Jaślisk. Sugeruje to inne znaczenie pojęcia "posada" czyli wsi, na której terenie założono miasto.

niedziela, 4 października 2015

Przysłup - Cmentarz wojenny nr 58


Cmentarz wojenny nr 58 w podszczytowej partii Magury Małastowskiej to jeden z najwyżej położonych austriackich cmentarzy z I wojny światowej zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Nekropolia usytuowana jest na linii dawnych pozycji obronnych, wśród starego bukowego lasu i otoczona szańcowym murem wykonanym jako masyw ziemny obłożony surowym kamieniem.

czwartek, 17 września 2015

Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej


Prawosławna cerkiew filialna pod wezwaniem św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej położona jest przy drodze do Gładyszowa, około 500 m od granicy ze Słowacją. Cerkiew jest drewniana, orientowana i trójdzielna. 3-Kondygnacyjna wieża, obita blachą, posiada kostrukcję zrębową w części dolnej i szkieletową w części górnej. Nawa świątyni oparta jest na planie kwadratu, z zewnątrz oszalowana. Prezbiterium jest wieloboczne, częściowo oszalowane a w tylnej części obite blachą.

środa, 16 września 2015

Biskupi Łan

Widok na Kamień

Biskupi Łan to otwarta łąka na szczycie Ruskiej Góry w południowej części grupy Jawornika w Beskidzie Niskim. Ruska Góra wznosi się na południe od Jawornika i na północ od Ibocza. Na zachód od szczytu wznosi się Łysa Góra. Północne stoki Ruskiej Góry opadają ku niestniejącej wsi Polany Surowiczne.

Przysłup - Cmentarz wojenny nr 59


Cmentarz wojenny nr 59 w północno - wschodniej części wsi Przysłup to austriacki cmentarz z I wojny światowej zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Położony jest w głębi lasu porastającego stoki Magury, przy tzw. "złodziejskiej ścieżce". Szańcowe mury otaczające cmentarz w kształcie prostokąta, wzmocnione kamiennymi łomami, sprawiają wrażenie "pozycji obronnej".

niedziela, 13 września 2015

Kamarka

Widok z Kamarki na Daliową

Kamarka to szczyt w Beskidzie Niskim, we wschodniej części Beskidu Dukielskiego. Zlokalizowany jest na zachód od drogi Jaśliska - Przełęcz Beskid nad Czeremchą, w południowo - zachodnim sąsiedztwie Jaślisk. Wschodnie stoki Kamarki opadają ku dolinie Biełczy, natomiast na zachód wznosi się szczyt Kamiennej Hory. Szczyt Kamarki to dobry punkt widokowy na sąsiednie wzniesienia Beskidu Dukielskiego i na pasmo graniczne Beskidu Niskiego.

środa, 5 sierpnia 2015

Wola Cieklińska - Cmentarz wojenny nr 10

Cmentarz zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča, pierwotnie założony został na pozycjach obronnych Rosjan dających możliwość obserwacji podejść od strony zachodniej. Znajduje się przy skrzyżowaniu dróg Gorlice-Żmigród i Jasło-Folusz w powiecie jasielskim, w gminie Nowy Żmigród, w miejscu niezwykle ważnym ze względów strategicznych.

Miejsce, w którym obecnie usytuowany jest pomnik to pole z mogiłą masową żołnierzy austriackich i rosyjskich. Na przeciw, po drugiej stronie drogi również pochowani są bezimienni żołnierze obu armii.

Cmentarz został zrównany z ziemią przez rolników w czasach PRL-u, mogiły stały się niewidoczne a obeliski rozbite. Pomnikami centralnymi były sarkofagi kamiene ustawione na wysokich podstawach z wbudowanymi tablicami inskrypcyjnymi.
wtorek, 4 sierpnia 2015

Połonina Wetlińska

Widok z Szarego Berda na Roha, Osadzki Wierch i Hnatowe Berdo

Połonina Wetlińska to masyw o kilku wierzchołkach, a jego kontynuacją jest góra Smerek oddzielona przełęczą M. Orłowicza. Południowo-zachodnie stoki masywu są krótkie i stromo opadają w dolinę Wetlinki, zachodnie natomiast do doliny Prowczy i Nasiczniańskiego Potoku. Północno-wschodnie przechodzą w długie grzbiety, które łagodnie opadają ku bardziej odległej dolinie Sanu. Poprzez Przełęcz Wyżną masyw Połoniny Wetlińskiej łączy się z Działem.Kulminacje Połoniny Wetlińskiej to: Roh 1255 m; Osadzki Wierch 1253 m; Hasiakowa Skała 1228 m;  Hnatowe Berdo 1187 m; Szare Berdo 1108 m.

środa, 29 lipca 2015

Wola Cieklińska - Cmentarz wojenny nr 11


Cmentarz wojenny nr 11 w Woli Cieklińskiej zaprojektowany został przez Dušana Jurkoviča. Zbudowany na planie dwóch przylegających okręgów i otoczony kamiennym murkiem. Wewnątrz znajduje się duży obelisk pełniący funkcję grobowca oficerskiego z imienną tablicą poległych.

sobota, 18 lipca 2015

Sine Wiry


Utworzony w 1987 roku rezerwat przyrody "Sine Wiry" położony jest na terenie gmin Cisna i Solina w województwie podkarpackim.

środa, 15 lipca 2015

Smerek

Widok ze szczytu południowego

Smerek, szczyt w Bieszczadach Zachodnich jest przedłużeniem na zachód grzbietu Połoniny Wetlińskiej. Granicą jest Przełęcz Mieczysława Orłowicza (1075 m n.p.m.), przez którą sąsiaduje on z Szarym Berdem. Do wysokości 1050–1100 m n.p.m. stoki są porośnięte lasem a wyżej występuje połonina. Smerek ma dwa wierzchołki oddzielone trawiastym obniżeniem, które przez miejscową ludność nazywane było dawniej Dołyną, zaś bardzo stromy północny stok Smereka – Ścianą.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...