środa, 15 lipca 2015

Smerek

Widok ze szczytu południowego

Smerek, szczyt w Bieszczadach Zachodnich jest przedłużeniem na zachód grzbietu Połoniny Wetlińskiej. Granicą jest Przełęcz Mieczysława Orłowicza (1075 m n.p.m.), przez którą sąsiaduje on z Szarym Berdem. Do wysokości 1050–1100 m n.p.m. stoki są porośnięte lasem a wyżej występuje połonina. Smerek ma dwa wierzchołki oddzielone trawiastym obniżeniem, które przez miejscową ludność nazywane było dawniej Dołyną, zaś bardzo stromy północny stok Smereka – Ścianą.
Północny, wyższy wierzchołek jest oddalony o kilkadziesiąt metrów od południowego. Na udostępnionym dla turystów wierzchołku południowym znajduje się żelazny krzyż.

Widok na Smerek i Kalnicę

Z połonin Smereka rozciągają się szerokie panoramy widokowe. Z najwyższego punktu góry roztacza się dookólna panorama Bieszczadów i Gór Sanocko-Turczańskich, jednak ze względu na przepisy Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w którym Smerek się znajduje, umożliwiające poruszanie się jedynie wyznaczonymi szlakami, można wejść tylko na niższy szczyt południowy, gdzie stoi metalowy krzyż. Widać stąd Połoninę Wetlińską, pasmo graniczne z Wielką Rawką i Riabą Skałą, Pasmo Łopiennika i Durnej, Wysoki Dział z Wołosanią a także miejscowości Wetlina oraz Smerek.

W drodze na Smerek
  
Krzyż na szczycie

Źródło: Wikipedia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...