sobota, 18 lipca 2015

Sine Wiry


Utworzony w 1987 roku rezerwat przyrody "Sine Wiry" położony jest na terenie gmin Cisna i Solina w województwie podkarpackim.


Rezerwat obejmuje 7-kilometrowy fragment przełomowej doliny rzeki Wetlinki i Solinki z układem siedlisk roślinnych o zróżnicowanych gradientach wilgotności i żyzności. W rezerwacie znajdują się liczne stanowiska roślin i ostoi zwierząt, będące efektem specyficznego położenia i urozmaiconej rzeźby terenu.  


We wrześniu 1980 roku osunęło się zbocze Połomy tarasując rzekę Wetlinę, w wyniku czego powstało jeziorko, zwane Szmaragdowym, mające w 1987 roku 280 metrów długości i 20-45 metrów szerokości.


Źródło: Wikipedia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...