środa, 16 września 2015

Biskupi Łan

Widok na Kamień

Biskupi Łan to otwarta łąka na szczycie Ruskiej Góry w południowej części grupy Jawornika w Beskidzie Niskim. Ruska Góra wznosi się na południe od Jawornika i na północ od Ibocza. Na zachód od szczytu wznosi się Łysa Góra. Północne stoki Ruskiej Góry opadają ku niestniejącej wsi Polany Surowiczne.


 

Wierzchołek Ruskiej Góry (Biskupi Łan) jest odsłonięty co sprawia, że szczyt jest dobrym punktem widokowym na pozostałą część grupy Jawornika. Nazwa "Biskupi Łan" jest pozostałością po czasach, kiedy Jaśliska i tereny do nich przyległe wchodziły w skład klucza jaśliskiego stanowiącego część dóbr Biskupstwa Przemyskiego.

Źródło: www.odyssei.com 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...