niedziela, 11 października 2015

Posada Jaśliska


Słowo "posada" tłumaczyć można jako przedmieście. Tym właśnie była dla Jaślisk ta wioska, położona nad Jasiołką, u ujścia potoku Bełcza. W roku 1589 wzmiankowano ją jako Przedmieście Jaśliskie jednakże historia tej osady jest znacznie dłuższa i być może starsza od samych Jaślisk. Sugeruje to inne znaczenie pojęcia "posada" czyli wsi, na której terenie założono miasto.Początkowo lokowano posadę na prawie niemieckim, później przeniesiono na wołoskie. Ludność była w większości polska, co wiązało się z polskim charakterem miasta Jaśliska. 
Podczas I wojny światowej okolice Posady były miejscem ciężkich walk. Pamiątką tych bojów są półkoliste groby na cmentarzu jaśliskim. Podczas kilkumiesięcznej okupacji rosyjskiej szczególnie dużo wycierpieli miejscowi Żydzi.


Posada Jaśliska w okresie międzywojennym była wsią biedną nawet w porównaniu z sąsiednimi osadami. Mieszkańcy oprócz uprawy roli zajmowali się też kamieniarstwem i bednarstwem. Zagęszczenie ludności było bardzo duże a niewielkie grunty w wyniku rodzinnych podziałów rozdrobniono na wiele kawałków. Bardzo duży odsetek ludności wyjeżdżał za chlebem do Ameryki Północnej i Południowej a zarobkowa emigracja była metodą zdobywania posagu.
W latach międzywojennych we wsi mieszkało kilka rodzin żydowskich. Żydzi prowadzili karczmy i sklepy. W rękach żydowskich znajdowały się też dwa wiejskie tartaki.


We wrześniu 1939 r. do Posady pierwsi wkroczyli Słowacy a razem z nimi wrócili Łemkowie, którzy kilka lat wcześniej wyemigrowali na Zakarpacie. Do 1940 r. w Posadzie pozostawała polska policja granatowa złożona głównie ze ślązaków współpracujących z miejscową ludnością. Później zastąpiono ją policją ukraińską. W czasie drugiej wojny Posada, jako pograniczna wieś polska, spełniała dużą rolę w kurierskiej działalności AK. Tu i w Jaśliskach były trzy punkty kontaktowe, stąd kurierzy podążali do kolejnych punktów lub za granicę.


Jesienią 1944 r. we wsi toczyły się walki. W budynku Sióstr Sercanek znajdował się szpital polowy. Poległych i zmarłych od ran żołnierzy, w większości z 1 Korpusu Czechoslowackiego, pochowano niedaleko skrzyżowania szosy ze schodzącą z Jaślisk wolańską drogą. Potem zwłoki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz na Przełęczy Dukielskiej. Dziś na miejscu pierwotnej mogiły stoi duży drewniany krzyż.
UPA do Posady nie zaglądała. Banderowcy obawiali się stacjonującej we wsi polskiej jednostki. W 1945 r. rozpoczęło się wysiedlanie. Początkowo dobrowolnie na Ukrainę a dwa lata później przymusowe w koszalińskie i olsztyńskie.

Źródło: Grzesik W., Traczyk T., Beskid Niski przewodnik krajoznawczy. Od Komańczy do Bartnego, Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa 1992.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...