sobota, 31 października 2015

Cerkiew św. Łukasza Apostoła w Kunkowej


Cerkiew pod wezwaniem św. Łukasza w Kunkowej to dawna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w II połowie XIX wieku (prawdopodobnie ok. 1868). Świątynia jest charakterystyczna dla zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Posiada konstrukcję zrębową a dolne części połaci dachowych załamane są uskokami. Ściany zewnętrzne pokryte są gontem. Zarówno hełm wieży jak i dachy zakończone wieżyczkami posiadają ślepe latarnie zwieńczone kutymi, żelaznymi krzyżami.

sobota, 24 października 2015

Konieczna - Cmentarz wojenny nr 47


Cmentarz wojenny nr 47 w Koniecznej to austriacki cmentarz z I wojny światowej. Podczas majowych walk 1915 r. w wiosce tej stacjonował sztab 49 rosyjskiej, dywizji piechoty, której pododdziały w różnych okresach broniły odcinka od Zborowa do Gładyszowa.

poniedziałek, 19 października 2015

Cerkiew św. Łukasza w Leszczynach


Pierwsza cerkiew w Leszczynach została zbudowana w 1613. Obecny budynek powstał jednak znacznie później – w 1835. W 1909 została ona wyremontowana, zaś dach pokryty blachą. Po Akcji „Wisła” budynek zaadaptowano na kościół rzymskokatolicki. W 1968, po powrocie części wysiedlonych Łemków, została przekazana w użytkowanie Kościołowi Prawosławnemu.

niedziela, 11 października 2015

Posada Jaśliska


Słowo "posada" tłumaczyć można jako przedmieście. Tym właśnie była dla Jaślisk ta wioska, położona nad Jasiołką, u ujścia potoku Bełcza. W roku 1589 wzmiankowano ją jako Przedmieście Jaśliskie jednakże historia tej osady jest znacznie dłuższa i być może starsza od samych Jaślisk. Sugeruje to inne znaczenie pojęcia "posada" czyli wsi, na której terenie założono miasto.

niedziela, 4 października 2015

Przysłup - Cmentarz wojenny nr 58


Cmentarz wojenny nr 58 w podszczytowej partii Magury Małastowskiej to jeden z najwyżej położonych austriackich cmentarzy z I wojny światowej zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Nekropolia usytuowana jest na linii dawnych pozycji obronnych, wśród starego bukowego lasu i otoczona szańcowym murem wykonanym jako masyw ziemny obłożony surowym kamieniem.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...