sobota, 31 października 2015

Cerkiew św. Łukasza Apostoła w Kunkowej


Cerkiew pod wezwaniem św. Łukasza w Kunkowej to dawna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w II połowie XIX wieku (prawdopodobnie ok. 1868). Świątynia jest charakterystyczna dla zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Posiada konstrukcję zrębową a dolne części połaci dachowych załamane są uskokami. Ściany zewnętrzne pokryte są gontem. Zarówno hełm wieży jak i dachy zakończone wieżyczkami posiadają ślepe latarnie zwieńczone kutymi, żelaznymi krzyżami.
Wewnątrz odnaleźć można polichromie z lat 1904–1905 (na stropie m.in. przedstawienia Ducha Świętego i Opieki Matki Bożej). Świątynia posiada 3 ołtarze w tym główny z baldachimem oraz bogate zdobienia ścian wewnętrznych w postaci pilastrów i półkolumn. Wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVIII–XIX w.
 Źródło: Wikipedia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...