poniedziałek, 19 października 2015

Cerkiew św. Łukasza w Leszczynach


Pierwsza cerkiew w Leszczynach została zbudowana w 1613. Obecny budynek powstał jednak znacznie później – w 1835. W 1909 została ona wyremontowana, zaś dach pokryty blachą. Po Akcji „Wisła” budynek zaadaptowano na kościół rzymskokatolicki. W 1968, po powrocie części wysiedlonych Łemków, została przekazana w użytkowanie Kościołowi Prawosławnemu.
Cerkiew w Leszczynach jest drewniana, trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. Nad przedsionkiem wznosi się wieża zwieńczona pseudolatarnią. Podobne konstrukcje znajdują się ponad nawą i węższym od niej prezbiterium. We wnętrzu znajduje się dziewiętnastowieczny trzyrzędowy ikonostas malowany na kolor brązowo-złoty, z ikoną Boga Ojca zawieszoną ponad wizerunkiem Chrystusa. Na drzwiach diakońskich namalowano postacie świętych Wawrzyńca i Szczepana.


Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego świątynia stała się wyłączną własnością tego Kościoła.


Źródło: Wikipedia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...