wtorek, 10 maja 2016

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zdyni

Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Zdyni zbudowana została w 1795. Pierwsza cerkiew w Zdyni powstała w I połowie XVI w. Obecny budynek jest jednak znacznie młodszy – pochodzi z 1795. Funkcję świątyni greckokatolickiej pełniła do Akcji „Wisła”. W 1947 cerkiew przeszła na własność Skarbu Państwa. Po 1947 obiekt był współużytkowany przez parafię prawosławną i rzymskokatolicką. W 2009 cerkiew stała się wyłączną własnością Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew w Zdyni jest wzniesiona z drewna jako jednonawowa i trójdzielna świątynia. Ponad przedsionkiem wznosi się wieża o pochyłych ścianach zbudowana na planie prostokąta, zwieńczona hełmem z pozorną latarnią zakończoną krzyżem łacińskim. Podobne, bardziej rozbudowane konstrukcje znajdują się ponad nawą i węższym oraz niższym od niej prezbiterium. We wnętrzu znajduje się barokowy, osiemnastowieczny ikonostas, którego czteroletni remont zakończył się w 2007 roku. Ściany pokryte są polichromią. Całość jest otoczona kamiennym murkiem z bramą-dzwonnicą.

Źródło: Wikipedia

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...