poniedziałek, 20 czerwca 2016

Gładyszów - Cmentarz wojenny nr 55


Cmentarz założony został na planie prostokąta, ze ściętymi narożami i wcięciami od strony ściany przedniej. Ogrodzenie wykonano z potężnych bali ustawionych na kamiennej podmurówce i przykrytych dwuspadowym daszkiem z gontów. Dwuskrzydłowa, drewniana bramka wejściowa opiera swoją konstrukcję na dwóch zdobionych płaskorzeżbą słupach, przykrytych czterospadowym, gontowym daszkiem.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Wirchne - Cmentarz wojenny nr 61


Założony na planie prostokąta z dużym występem mieszczącym wejście cmentarz, zajmuje stok opadającego wzgórza. Wejście stanowi drewniana bramka wsparta na kamiennych słupach przykrytych czterospadowymi gontowymi daszkami z krzyżami łacińskimi na górze. Cała powierzchnia otoczona jest ogrodzeniem w postaci drewnianego płotu sztachetowego opartego o kamienne słupki.

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie


Cerkiew została wzniesiona w latach 1938-1939 a według niektórych źródeł budowa zakończona została w roku 1940, przez huculskich cieśli. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w 1947 r. z tych terenów, cerkiew stała się własnością państwa i do 1985 r. była użytkowana przez miejscową parafię rzymskokatolicką. Wtedy też reaktywowano parafię greckokatolicką, która działa do dziś.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...