wtorek, 6 grudnia 2016

Blechnarka - Cmentarz wojenny nr 49


Cmentarz w Blechnarce to założony na planie zbliżonym do kwadratu cmentarz leśny zajmujący stok wzgórza nad doliną rzeki Ropy. Ogrodzony niskim kamiennym murem, w którym znajdowała się nieistniejąca obecnie bramka drewniana ujęta w dwa słupy nakryte daszkami.


Na osi nieistniejącej bramki wejściowej, na ścianie tylnej cmentarza umieszczona była pierwotnie kamienna piramida o ściętym wierzchołku zwieńczona krzyżem. Na ścianie piramidy znajdowała się tablica inskrypcyjna z tekstem:

Zajęci pokojową pracą
Trwaliśmy w zażyłości
Z ukochaną ziemią.
Z własnego, cichego świata
Wyrwało nas wycie wojny
Wiodąc przez nędzę, zgryzoty
I upojenie zwycięstwem
W ramiona śmierci.


Pomnik razem z tablicą uległ zniszczeniu podczas II Wojny Światowej. Z resztek pomnika zbudowano kamienny kopiec z trzema uskokami i krzyżem łacińskim na szczycie. Na polach grobowych stoją masywne krzyże łacińskie i dwuramienne z tabliczkami imiennymi zamontowanymi na drewnianych medalionach.


Pochowano tu 299 osób w tym:
  • 103 żołnierzy austro-węgierskich
  • 196 rosyjskich 
poległych na przełomie 1914 i 1915 w zaciętych walkach o przełęcze karpackie.


Zniszczony przez czynniki atmosferyczne i działania wojenne obiekt od 1975 r. jest częściowo remontowany i porządkowany.


Źródło: Frodyma R., Cmentarze Wojenne z I Wojny Światowej, część I. Okręg I - Nowy Żmigród, Okręg II - Jasło,Wydawnictwo "Ruthenus" Rafał Barski, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, Krosno 2015.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...