czwartek, 8 czerwca 2017

Cieklin - Cmentarz wojenny nr 13


Cmentarz wojskowy nr 13 w Cieklinie zaprojektowany  został przez Johanna Jägera w formie pojedynczej mogiły zbiorowej w kształcie pagórkowatego kurhanu otoczonego kamiennym murkiem.

Na jego licu odnajdujemy kamienny krzyż lotaryński. Tutaj umiejscowiona była też tablica inskrypcyjna, która została zrabowana, a treści jej nie udało się odtworzyć.


Do końca 1917 r. cmentarzami, na których leżeli żołnierze carscy opiekował się jeniec rosyjski Iwan Czechowicz. Po śmierci 24 XI 1917 r. został pochowany na cmentarzu nr 13


Na cmentarzu pochowanych jest 103 rosyjskich żołnierzy, poległych głównie 4 maja 1915 roku w czasie bitwy o Cieklin .


Źródło: Frodyma R., Cmentarze Wojenne z I Wojny Światowej, część I. Okręg I - Nowy Żmigród, Okręg II - Jasło,Wydawnictwo "Ruthenus" Rafał Barski, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, Krosno 2015.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...