poniedziałek, 20 czerwca 2016

Gładyszów - Cmentarz wojenny nr 55


Cmentarz założony został na planie prostokąta, ze ściętymi narożami i wcięciami od strony ściany przedniej. Ogrodzenie wykonano z potężnych bali ustawionych na kamiennej podmurówce i przykrytych dwuspadowym daszkiem z gontów. Dwuskrzydłowa, drewniana bramka wejściowa opiera swoją konstrukcję na dwóch zdobionych płaskorzeżbą słupach, przykrytych czterospadowym, gontowym daszkiem.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Wirchne - Cmentarz wojenny nr 61


Założony na planie prostokąta z dużym występem mieszczącym wejście cmentarz, zajmuje stok opadającego wzgórza. Wejście stanowi drewniana bramka wsparta na kamiennych słupach przykrytych czterospadowymi gontowymi daszkami z krzyżami łacińskimi na górze. Cała powierzchnia otoczona jest ogrodzeniem w postaci drewnianego płotu sztachetowego opartego o kamienne słupki.

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie


Cerkiew została wzniesiona w latach 1938-1939 a według niektórych źródeł budowa zakończona została w roku 1940, przez huculskich cieśli. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w 1947 r. z tych terenów, cerkiew stała się własnością państwa i do 1985 r. była użytkowana przez miejscową parafię rzymskokatolicką. Wtedy też reaktywowano parafię greckokatolicką, która działa do dziś.


poniedziałek, 30 maja 2016

Zdynia - Cmentarz wojenny nr 52


Kwatera cmentarza założona została na planie kwadratu otoczonego kamiennym murem i dostosowanym uskokami do spadku terenu. Pomnik centralny stanowi kamienny postument zwężający się ku górze, ustawiony na trójstopniowym cokole i zwieńczony kamiennym krzyżem łacińskim. Wejście stanowiła niska drewniana bramka.

poniedziałek, 23 maja 2016

Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Skwirtnem


Cerkiew św. Kosmy i św. Damiana to dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka, obecnie używana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim. Cerkiew została wybudowana w 1837 roku i remontowana w 1900 roku oraz w latach 90. XIX wieku. Po akcji „Wisła” od 1947 roku świątynia zaczęła być użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.

poniedziałek, 16 maja 2016

Radocyna - Cmentarz wojenny nr 43


Założona na planie prostokąta kwatera wojenna położona jest obok dużego cmentarza wyznaniowego. Zarys cmentarza otoczony był pierwotnie drewnianym płotem sztachetowym a wchwili obecnej posiada otoczenie z żerdzi. Wejście stanowiła kiedyś drewniana bramka z dwoma kamiennymi słupami przykrytymi daszkiem z betonu. 

wtorek, 10 maja 2016

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zdyni

Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Zdyni zbudowana została w 1795. Pierwsza cerkiew w Zdyni powstała w I połowie XVI w. Obecny budynek jest jednak znacznie młodszy – pochodzi z 1795. Funkcję świątyni greckokatolickiej pełniła do Akcji „Wisła”. W 1947 cerkiew przeszła na własność Skarbu Państwa. Po 1947 obiekt był współużytkowany przez parafię prawosławną i rzymskokatolicką. W 2009 cerkiew stała się wyłączną własnością Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew w Zdyni jest wzniesiona z drewna jako jednonawowa i trójdzielna świątynia. Ponad przedsionkiem wznosi się wieża o pochyłych ścianach zbudowana na planie prostokąta, zwieńczona hełmem z pozorną latarnią zakończoną krzyżem łacińskim. Podobne, bardziej rozbudowane konstrukcje znajdują się ponad nawą i węższym oraz niższym od niej prezbiterium. We wnętrzu znajduje się barokowy, osiemnastowieczny ikonostas, którego czteroletni remont zakończył się w 2007 roku. Ściany pokryte są polichromią. Całość jest otoczona kamiennym murkiem z bramą-dzwonnicą.

Źródło: Wikipedia

niedziela, 8 listopada 2015

Konieczna - Cmentarz wojenny nr 46


Cmentarz wojenny nr 46, Konieczna-Beskidek, to austriacki cmentarz z I wojny światowej. Nekropolia położona jest w Beskidzie Niskim na południowy zachód od wsi Konieczna, w partii szczytowej wzniesienia Beskidek po jego północno wschodniej stronie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...