niedziela, 13 października 2013

Cerkiew św. Jana Złotoustego w Polanach

Cerkiew św. Jana Złotoustego w Polanach zbudowana w 1914 na planie krzyża greckiego z dużą centralną kopułą, w dużej mierze dzięki wsparciu łemkowskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Została zbudowana w miejscu starszej drewnianej cerkwi (odnotowanej już w 1826), która już w roku 1899 była opisana jako bardzo stara i w bardzo złej kondycji. W 1927, podczas schizmy tylawskiej, około połowy parafii greckokatolickiej przeszło na prawosławie. W 1934 parafia została włączona do Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny.
Po wojnie greckokatolickich parafian wysiedlono, a cerkiew zamieniono na magazyn. W 1956 część wysiedlonych powróciła, i wskutek ich starań 24 lutego 1966 władze przekazały im ruiny cerkwi, którą remontowano do 1971. Dnia 28 listopada 1971 rzymskokatolicy z Polan i okolicznych wsi rozbijając zamki i wyrąbując drzwi od zakrystii wdarli się do cerkwi i zawładnęli nią. Rozpoczęła się seria walk o cerkiew najpierw na miejscu, a potem w sądzie. Spory trwały do listopada 1992, od kiedy to cerkiew jest współużytkowana przez grekokatolików i rzymskich katolików, a wyznawcy prawosławia korzystają z cerkwi w innych miejscowościach.

Źródło: Wikipedia


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...