czwartek, 17 września 2015

Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej


Prawosławna cerkiew filialna pod wezwaniem św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej położona jest przy drodze do Gładyszowa, około 500 m od granicy ze Słowacją. Cerkiew jest drewniana, orientowana i trójdzielna. 3-Kondygnacyjna wieża, obita blachą, posiada kostrukcję zrębową w części dolnej i szkieletową w części górnej. Nawa świątyni oparta jest na planie kwadratu, z zewnątrz oszalowana. Prezbiterium jest wieloboczne, częściowo oszalowane a w tylnej części obite blachą.Wewnątrz mieści się ikonostas o rzadko spotykanym, schodkowym układzie ikon, przywieziony z Sambora w 1912. Sufit i ściany pokryte są polichromią. Obok świątyni znajduje się cmentarz z kwaterą żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.


Cerkiew św. Bazylego Wielkiego zbudowano w latach 1903–1905 jako świątynię greckokatolicką. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w ramach Akcji „Wisła”, w obiekcie celebrowano msze rzymskokatolickie dla przybyłych osadników. Od 1957 w cerkwi ponownie zaczęto odprawiać nabożeństwa według obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, co trwało do czasu aresztowania przez władze państwowe księdza greckokatolickiego w 1961 r.. 29 Lipca 1969 cerkiew została przekazana do użytkowania Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, a 17 grudnia 2009 r. na mocy ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego świątynia stała się wyłączną własnością tego Kościoła.


Źródło: Wikipedia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...