Formy architektoniczne

Ścieranie się wpływów architektury wschodniej i zachodniej spowodowało że mamy do czynienia z dużą rodnorodnością typów architektonicznych budynku cerkiewnego. Cechą wspólną dla wszystkich cerkwi obszaru – od Beskidu po Bieszczady była trójdzielność bryły, pozostałe zaś aspekty wyglądu kształtowały się już różnie w zależności od czasu i położenia geograficznego. Poniższa systematyka uwzględnia takie kryteria jak: technologia budowlana; uwarunkowania regionalne oraz historyczne i nie jest na pewno kompletna, pozwala jednakże na uzyskanie wstępnej orientacji w tematyce zagadnienia.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...