środa, 11 września 2013

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Grąziowej

Przed frontem i z boku biegną podcienia.

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Grąziowej ufundował w 1731 r. Grigorij Kolosterskij za odpuszczenie grzechów swoich i swojej żony. W 1968 r. przeniesiono ją do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Jest to cerkiew typu bojkowskiego. Jest trójdzielna – składa się z trzech pomieszczeń – prezbiterium, nawy i babińca. Przed frontem i z boku biegną podcienia. Polichromię wykonał w 1735 roku Stefan Paszecki, stosując technikę temperową na pobiele wapiennej.
Zainstalowany obecnie w cerkwii XVIII-wieczny ikonostas pochodzi z Poździacza. U dołu ikonostasu znajdują się carskie i diakońskie wrota, oraz ikony. Najniżej znajdują się ikony namiestne - św. Paraskewa, Madonnna z Dzieciątkiem, Chrystus Nauczający, św. Mikołaj. Nad nimi umieszczone zostały ikony świąteczne przedstawiające ważne wydarzenia z życia Jezusa np. ofiarowanie w świątyni, Boże Narodzenie, chrzest w Jordanie. Pośrodku nich w owalu przedstawiono Ostatnią Wieczerzę. Najwyżej znajduje się tzw. ikona deesis z postacią Chrystusa Pantokratora. Obok cerkwi stoi drewniana dzwonnica z 1712, pochodząca z Sierakościec koło Przemyśla.

Źródło: Kryciński S. Pogórze Przemyskie. Słownik Krajoznawczo Historyczny, Rewasz, Warszawa 1992

Jest to cerkiew typu bojkowskiego.


Jest trójdzielna – składa się z trzech pomieszczeń – prezbiterium, nawy i babińca.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...