poniedziałek, 5 grudnia 2016

Regetów Wyżny - Cmentarz wojenny nr 48


Cmentarz wojenny nr 48 w Regetowie Wyżnym został wybudowany na odkrytym stoku góry Jaworzynka. Teren był pierwotnie pastwiskiem stanowiącym własność gminy, która ofiarowała jego część jako działkę pod budowę nekropolii. Z czasem przestano w tym miejscu prowadzić gospodarkę pasterską, przez co teren został zarośnięty i utracił znaczenie krajoznawcze.


Cmentarz został założony na planie prostokąta z wciętymi narożami mieszczącymi wejście. Ogrodzony jest kamiennymi słupami przykrytymi czterospadowymi daszkami pokrytymi gontem, z krzyżykiem łacińskim na szczycie. Pomiędzy słupami rozpięto drewniany płot parkanowy. Bramka wejściowa przykryta dwuspadowym daszkiem z gontów o strzelistej formie, była ujęta w dwa słupy mieszczące w środku bogato zdobione, w zaokrąglonej górnej części skrzydło furty.


W części tylnej cmentarza dwa fragmenty kamiennego muru ujmują ścianę pomnikową. Jest to trójdzielna ściana wykonana z kamiennych ciosów przykryta czterospadowym daszkiem z gontów. Przez daszek przechodzi konstrukcja stylizowanego krzyża łacińskiego wieńczącego element centralny ustawiony w prześwicie podwyższonej tu ściany. Krzyż pokryty jest daszkiem z blachy cynkowej. Pierwotnie jego ramiona wspierały się na małych krzyżach greckich, ustawionych na kalenicy 

 

Na licu ściany pomnikowej w płyciznach po obu stronach umieszczone są kamienne tablice inskrypcyjne z tekstem:

Chwalcie Boga! Ze znikomych cegiełek ciał naszych żywotów
Wzniósł on wspaniały monument zwycięstwa ojczyzny

Na polu grobowym odnajdujemy rekonstrukcje masywnych krzyży łacińskich i dwuramiennych wykonanych z kantówki, przykrytych dwuspadowym daszkiem. Na przecięciu ramion krzyży znajdują się emaliowane tabliczki imienne. Prace projektowe nad cmentarzem zostały zakończone w kwietniu 1916 r.


Na cmentarzu pochowano ogółem 210 żołnierzy:
  • 74 żołnierzy austro-węgierskich
  • 136 rosyjskichŹródło: Frodyma R., Cmentarze Wojenne z I Wojny Światowej, część I. Okręg I - Nowy Żmigród, Okręg II - Jasło,Wydawnictwo "Ruthenus" Rafał Barski, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, Krosno 2015.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...