niedziela, 4 sierpnia 2013

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Tyrawie Solnej.

Cerkiew prezentuje typ budownictwa ludowego w duchu klasycystycznym.

We wsi Tyrawa Solna znajduje się dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela wzniesiona w 1837 r. z fundacji ówczesnego parocha (plebana) tyrawskiego Jereja Mejnickiego. Cerkiew prezentuje typ budownictwa ludowego w duchu klasycystycznym z wyraźnymi cechami latynizacji. Obecnie świątynia pełni rolę rzymskokatolickiego.
Parafia obrządku wschodniego miała siedzibę w Tyrawie już od XVI w. i już wtedy istniała tu cerkiew. W dokumentach z 1493 r. występuje mnich z Tyrawy imieniem Mał. W 1676 r. Jan III Sobieski podpisał dokument potwierdzający prawa i przywileje popostwa w Tyrawie Solnej.


Budynek cerkwi z 1837 r. jest trójdzielny, kryty trójkalenicowym dachem. Nad nawą znajduje się baniasty hełm. Od zachodu znajduje się prostopadłościenna wieża kryta namiotowym dachem z takim samym hełmem. Wewnątrz odnaleźć możemy kompletny ikonostas malowany przez Józefa Bogdańskiego.

Budynek cerkwi z 1837 r. jest trójdzielny, kryty trójkalenicowym dachem.


Od zachodu znajduje się prostopadłościenna wieża kryta namiotowym dachem z takim samym hełmem.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...