sobota, 24 sierpnia 2013

Cerkiew Soboru Najświętszej Maryi Panny w Hłomczy

Cerkiew ulokowano na obronnym odosobnionym wzniesieniu nad Sanem.

Drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Hłomczy została zbudowana w miejscu starszej drewnianej cerkwi, (wizytowanej w 1836 przez biskupa Snihurskiego) w 1859. Ulokowano ją na obronnym odosobnionym wzniesieniu nad Sanem. Około roku 1910 cerkiew została odnowiona. Obok niej w 1859 r. wybudowano kamienną dzwonnicę a w 2 poł. XIX w. murowane ogrodzenie cmentarne. W dzwonnicy wiszą trzy dzwony, w tym jeden z 1668 r. Wewnątrz odnaleźć możemy kompletny klasycystyczny ikonostas z okresu budowy cerkwi z ikonami przyozdobionymi ręcznikami z haftem ukraińskim.
Parafia należała do greckokatolickiego dekanatu birczańskiego, po I wojnie światowej do dekanatu sanockiego. W 1934 została włączona do Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. Po wojnie w roku 1960 utworzono tutaj parafię prawosławną a w 1990 odnowiono parafię greckokatolicką należącą do dekanatu przemyskiego.

Źródło: Kryciński S. Pogórze Przemyskie. Słownik Krajoznawczo Historyczny, Rewasz, Warszawa 1992 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...