piątek, 23 sierpnia 2013

Cerkiew św. Mikołaja w Hoszowie

Cerkiew zbudowana na planie krzyża greckiego.

Ozdobą Hoszowa jest przepiękna drewniana cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja zbudowana na planie krzyża greckiego, z centralną kopułą, wzorowana na cerkwiach huculskich. Budowę cerkwi rozpoczęto w roku 1939. Użyto do niej materiałów z poprzedniej XVIII wiecznej cerkwi. Do wybuchu II wojny światowej zdążono postawić jedynie ściany. W trakcie wojny była wykorzystywana przez Niemców jako magazyn amunicji, której wybuch poważnie uszkodził konstrukcję budynku. Budowa została dokończona w latach 1947-48. Po roku 1951 cerkiew została opuszczona i przez pewien okres służyła jako owczarnia. W roku 1971 została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. W trakcie remontu w roku 1977 pokrywający dach i kopułę gont zastąpiono blachą.
Cerkiew w Hoszowie jest świątynią orientowaną, trójdzielną o konstrukcji zrębowej. Zbudowana została na planie krzyża greckiego. Do prezbiterium przylegają dwie zakrystie. Nad nawą kopuła na ośmiobocznym bębnie. W świątyni nie zachowały się elementy pierwotnego wyposażenia. Przy cerkwi znajduje się stary cmentarz z zachowanymi czterema nagrobkami.

Jako ciekawostkę dodać można, iż cerkiew została wykorzystana jako fragment naturalnej scenografii w polskim filmie "Wilcze echa" z roku 1968 nakręconym w konwencji westernowej, którego akcja toczy się w Bieszczadach, kilka lat po II wojnie światowej.


Źródło: Kryciński S., Cerkwie w Bieszczadach, Wydawnictwo Rewasz, Pruszków 2005.

  
Budowę cerkwi rozpoczęto w roku 1939.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...