czwartek, 1 sierpnia 2013

Królik Wołoski

Ruiny murowanej cerkwi greckokatolickiej pw. Przeniesienia relikwii św. Mikołaja.

Królik Wołoski to nieistniejąca wieś w górnej części doliny potoku Tabor, na południe od Rymanowa, obecnie część wsi Królik Polski. Dawniej była to wieś łemkowska a obie osady stanowiły jedną wieś założoną przez pierwszego wójta Jaślisk Jana Hanselina, który wykarczowawszy w 1389 r. lasy na południe od istniejącego już Deszna, sprowadził tu pierwszych osadników. Od 1434 roku osada była w posiadaniu biskupa łacińskiego w Przemyślu i stanowiła część tak zwanego klucza jaśliskiego.
W XVI wieku wykarczowano las powyżej wsi gdzie osiedlili się przybysze wołoscy, tworząc Królik Wołoski, którego podział ukształtował się ostatecznie w XVII w. W roku 1880 w Króliku Wołoskim mieszkało 306 osób, wszystkie wyznania greckokatolickiego. Podczas I wojny światowej, w maju 1915 roku, w okolicy doszlo do zaciętych walk, kiedy atakujące od południa i zachodu wojska austro-węgierskie zmusiły rosyjski korpus do złożenia broni.


Po drugiej wojnie ludność Królika Wołoskiego została wysiedlona w trakcie Akcji Wisła na północno - zachodnie tereny Polski. Od tego czasu pozostaje niezamieszkana.
Na terenie królika Wołoskiego znajdują się ruiny cerkwii greckokatolickiej p.w. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja. Jest to cerkiew kamienna (zbudowana z kamienia rzecznego), nakryta dwuspadowym dachem kalenicowym pokrytym blachą, z trzema wieżyczkami osadzonymi na ośmiobocznych bębnach. Nad wejściem znajduje się zniszczony tympanon. Wewnątrz zachowały się fragmenty posadzki. Cerkiew została zbudowana w latach 1843-1845 w miejscu starszej, drewnianej świątyni. W latach 1923 oraz 1930 została odnowiona. Po wojnie, po wysiedleniu mieszkańców wsi, opuszczona, została zamieniona w magazyn PGR Szklary.
W lipcu 1996 znajdujący się obok cerkwi cmentarz został odremontowany przez uczestników obozu konserwatorskiego „Nadsanie” zorganizowanego przez Stanisława Krycińskiego.

Źródło: Grzesiuk W., Traczyk T., Beskid Niski Przewodnik Krajoznaczy. Od Komańczy do Bartnego, Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa 1992

Wewnątrz zachowały się fragmenty posadzki.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...