wtorek, 16 lipca 2013

Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Kotani

 

Główną atrakcją Kotani jest drewniana cerkiew grekokatolicka p/w śś Kosmy i Damiana, zbudowana w 1782 roku przebudowana w 1841. W końcu XIX w. i w roku 1930 przeprowadzono jej remont, w latach 1962 - 1963 generalną rekonstrukcję, w wyniku której budynek całkowicie rozebrano i postawiono na nowo, a także przywrócono pokrycie gontowe.
Cerkiew typu zachodniołemkowskiego jest drewniana, trójdzielna, orintowana, z wieżą zwieńczoną izbicą. Baniastwe hełmy wieży, nawy i sanktuarium kryte są gontem.
We wnętrzu znajdował się ikonostas barokowy z XVIII wieku i fragmenty rozbitego ikonostasu z datą 1646. Latem 1962 roku konserwatorzy z Krakowa  zabrali obrazy i potem nie udało się już ich odzyskać. Jeden z kotańskich dzwonów oraz pająk (żyrandol) z cerkwi znalazł się w Desznicy.


Teren wokół cerkwi otoczony jest zrekonstruowanym ogrodzeniem drewnianym na podmurówce kamiennej, z ładną bramką krytą gontem. Znajdują się na nim 22 nagrobki z Rostajnego, Grabiu, Żydowkiego i innych.Zostały tu zwiezione w latach siedemdziesiątych przez konserwatora biszczadzkiego Olgirda Łotoczko jako zalążek tzw. lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej.
Dziś cerkiew jest używana jako kościół rzymskokatolicki.

Źródło: Grzesik W., Traczyk T., Beskid Niski przewodnik krajoznawczy. Od Komańczy do Bartnego, Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa 1992.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...